Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення фонду Державного майна України по Луганськiй областi13398493д/н, Луганська область, д/н, 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3 а0
"АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД" (акцiонер)НЕ210868Республiка Кiпр, Агiя Трiада, 3035, Лiмасол, Зiнас Кантер, 16-1898.3279
ТОВ ФIНАНСОВА ГРУПА "ПАРТНЕР" (акцiонер)33995635Україна, Київська область, м.Київ, 01042, Київ, вул.Патрiса Лумумби, буд.150
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
2 585 особи (акцiонери)д/н, д/н, д/н1.6721
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.