Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Особлива інформація на 28.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиПрокоса Богдан Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Прокоса Богдан Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 30.04.2016 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиФатула Тарас Вікторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Фатула Тарас Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 30.04.2016 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМельник Ірина Степанівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Мельник Ірина Степанівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 30.04.2016 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСтасевич Степан Ярославовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Стасевич Степан Ярославович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 30.04.2016 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиДячук Віталій Васильовичд/н, д/н, д/н0.0459
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Дячук Віталій Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 23737318 акціями, що складає 0,0459% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 237373,18 грн.; на посаді особа перебувала з 30.04.2016 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиПрокоса Богдан Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Прокоса Богдан Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиФатула Тарас Вікторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Фатула Тарас Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиМельник Ірина Степанівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Мельник Ірина Степанівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник директора; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиСтасевич Степан Ярославовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Стасевич Степан Ярославович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу, Заступник директора; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиДячук Віталій Васильовичд/н, д/н, д/н0.0459
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Дячук Віталій Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 23737318 акціями, що складає 0,0459%% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 237373,18 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ; підстави: Рішення акціонерів.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.